MITTOKSINIKAALNE SILIKOONKUMM “I-GUM”
500g - 17€

Täiesti mittetoksiline silikoonist pastakautšuk, mis kantakse otse reprodutseeritavale mudelile.
Kuna i-Gum on kõigil pindadel täielikult kleepumatud, ei ole vaja instrumente pärast kasutamist pesta ning mudelit ei ole vaja muude vabastusvahenditega määrida.

Tehnilised omadused:

+ Viskoossus - vormitav tainas,

+ Töödeldavus - 5 min / 10 min;

+ Massi suhe A / B - 1: 1

+ Tüüp - mittetoksiline,

Märkus. Ärge kasutage temperatuuril alla 8° C. Nii segu kui ka pealekandmise ajal kandke kaitsekindaid ja -prille.

Pese rullid ja tööriistad nitrolahustiga. Kõrvaldage pakend vastavalt kehtivatele kohalikele seadustele. Ohutusalase teabe saamiseks lugege hoolikalt komponentide ohutuskaarti.